Werkwijze van Het Kennisweb

Eén van de speerpunten van Het KennisWeb is vraaggericht werken. Wij reageren en antici-

peren op vragen vanuit de sector. Op basis daarvan bieden wij heel gericht ondersteuning en begeleiding aan. Dit kan in allerlei vormen plaatsvinden (hieronder uitgewerkt). Deze manier van werken bent u waarschijnlijk al van ons team gewend, maar vanuit de nieuwe organisatie Het KennisWeb willen we dit nog nadrukkelijker uitbouwen en vormgeven. Op deze wijze ver-

wachten we u als instelling of medewerker optimaal van dienst te kunnen zijn.