Annuleren van gemaakte afspraken

In verband met de urenregistratie zijn wij genoodzaakt om uren te schrijven wanneer een pedagogisch spreekuur, training of begeleidingsgesprek met medewerkers/kinderen op het internaat wordt geannuleerd. Wanneer ouders verhinderd zijn bij een oudergesprek, ontvangen wij graag uiterlijk 48 uur voor de afspraak een afmelding. Als dit niet het geval is, moeten we de uren registreren. Wilt u daarom de ouders erop attenderen hier zorgvuldig mee om te gaan?