Pedagogisch spreekuur

Voor de instellingen is het mogelijk om een structureel pedagogisch spreekuur binnen de instelling aan te vragen. Hoe het spreekuur precies wordt ingevuld, is afhankelijk van de verwachtingen en behoeften van de instelling. Zowel ouders, groepsleiding als directie heb-

ben de mogelijkheid om binnen te lopen met allerlei vragen op het pedagogisch vlak. Dit kan variëren van regels handhaven op de groep, slaapproblemen, ruzies tussen kinderen tot ontwikkelingsproblemen.

Op negen instellingen/internaten is er momenteel maandelijks pedagogisch spreekuur. Voortijdige signalering en het informeren van de groepsleiding kunnen eventuele problemen

in de toekomst voorkomen.